Celtniecības terminu vārdnīca

Šajā sadaļā Jūs varat uzzināt ko nozīmē specifiskie termini, kuri tiek lietoti aprakstot produktus, to lietošanu u.c. 

Līdz ar to, šī vārdnīca ir labs palīgs, lai labāk izprastu Jums svarīgu informāciju.

Sasaistes spēks, starp diviem atšķirīgiem materiāliem molekulārajā līmenī.

Materiāla spēja ilglaicīgi izturēt atmosfēras ietekmi (saules radiācija, temperatūras izmaiņas, skābeklis, ozons un citi) bez būtiskām materiāla izmaiņām (tehniskie rādītāji, ārējais izskats).
 

Materiāla, jeb izstrādājuma spēja izturēt ievērojamu deformāciju bez sabrukuma, pielietojot salīdzinoši nelielu spēku.

Materiāla spēja atgrūst ūdeni.

Materiāla īpašība uzsūkt mitrumu no gaisa, kas kapilāros kondensējas un pārvēršas par šķidrumu. To raksturo uzsūktā mitruma daudzums pret sausā materiāla masu,apstākļos, kad relatīvais gaisa mitrums ir 100% un 20 C°.

Laika posms, kurā ir jāizstrādā būvmaisījums.

Laika posms, pēc flīžu montāžas uz līmes kārtu, kurā vēl ir pieļaujama flīzes pārbīde, vai demontāža un montāža atpakaļ bez adhēzijas samazināšanās.

Materiāla spēja ilglaicīgi pretoties , pret mitruma graujošo iedarbību, kas rodas materiāla periodiskās mitrināšanas un izžūšanas rezultātā.

Vērtība, kas norāda relatīvo (retāk absolūto) mitruma saturu materiālā, kas tiek aprēķināta pret materiāla sauso masu. Un tiek izteikta procentuāli.

Cietu priekšmetu spēja mainīt formu un izmēru neradot plaisas, iedarbojoties uz tiem ar slodzi, kā arī saglabāt ieņemto formu pēc slodzes noņemšanas.

Sala izturība  ir ar ūdeni piesūcināta materiāla spēja pretoties sagraušanai, to daudzkārt sasaldējot un atkausējot. To raksturo ar ciklu skaitu, ko iztur ar ūdeni piesūcināts materiāls, nesairstot  un ievērojami nezaudējot stiprību.

Materiāla spēja mainīt tilpumu, abrazīno materiālu iedarbības rezultātā.

Materiāla spēja pretoties sabrukumam, ārējo spēku iedarbībā, kuri izraisa deformāciju un materiāla iekšējos spriegumus. 

Materiāla, noteikta toņa, individuāls izgatavošanas process, pievienojot pigmentējošas pastas.

Materāla īpašība, netraucēti ļaut ūdens gāzveida agregātstāvokļa migrāciju caur sevi.

Materiāla spēja saglabāt savus ekspluatācijas rādītājus pie ilglaicīgas ūdens ietekmes.