Privātuma politika

 

Privātuma politika

Kas tas ir

Tīmekļa vietni lv.v.weber pārvalda SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti.

Atbilstīgi Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (“VDAR”) šī politika izskaidro, kad, kāpēc un kā mūsu grupas uzņēmumi, kas ir pakļauti VDAR, veic turpmāko:

 • ievāc personas datus par privātpersonām;
 • izmanto šo informāciju;
 • nepieciešamības gadījumā ar zināmiem nosacījumiem izpauž šādu informāciju citiem;
 • glabā šos personas datus droši un konfidenciāli.

 

Kas ir izmainīts politikā

Šī politika laika gaitā var mainīties, tāpēc, lūdzu, pārbaudiet šīs lapas datumu, lai pārliecinātos, ka jums ir aktuālākā versija.

Šī politika pēdējo reizi tika atjaunota 2018. gada 25. maijā.

 

Kas mēs esam

Atbildīgais datu kontrolieris:

Uzņēmuma nosaukums: SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti;

Adrese: Skandu iela 7, Rīga, LV-1067;

Tālrunis: +371 6732 3803;

E-pasts: info.lv@saint-gobain.com

Tīmekļa vietne: lv.weber.


Ar SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti datu aizsardzības inspektoru jūs varat sazināties pa e-pastu – DPO.LV@saint-gobain.com 

 

Kā un kāda informācija tiek ievākta

Mēs varam ievākt un apstrādāt šādus personas datus:

- Personas dati, kurus jūs mums sniedzat: šī ir informācija par jums, ko jūs mums sniedzat pilnīgi brīvprātīgi, ievadot informāciju, izmantojot:

 • vienu no mūsu tīmekļa vietnēm;
 • mūsu mobilās lietotnes;
 • sociālo mediju platformas;
 • saziņas iespējas ar mums pa tālruni, e-pastā vai citādi.

Piemērs: tas ietver informāciju, kas tiek sniegta reģistrācijas laikā, lai varētu izmantot mūsu tīmekļa vietnes, abonējot pakalpojumus, kas tiek sniegti, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes, publicējot materiālu vai pieprasot papildu pakalpojumus, pārvaldot savu kontu tiešsaistē (ieskaitot piekļuvi dokumentiem un saziņu ar mums pa tālruni, e-pastā vai citādi). Tāpat mēs varam lūgt jūs sniegt informāciju, ja jūs ziņojat par problēmu ar mūsu tīmekļa vietnēm. Ja jūs aizpildāt jebkāda veida aptaujas, kas tiek organizētas pētniecības nolūkā, arī šādā gadījumā mēs ievāksim informāciju.
 
Informācija, ko jūs mums sniedzat, var attiekties uz jūsu identifikāciju, piemēram, vārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru, kā arī pieprasījuma informāciju, tāpat tā var iekļaut ierakstus par jebkāda veida saraksti un atbildes uz jebkāda veida aptaujām.

- Personas dati, kurus mēs ievācam par jums: mēs varam automātiski ievākt šādu informāciju:

 • informācija par darījumiem, kurus jūs veicat, izmantojot tīmekļa vietnes, un mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumiem, tostarp, bet ne tikai, datu plūsmu, atrašanās vietas datiem, tīmekļa žurnālu un citiem saziņas datiem, kā arī resursiem, kuriem jūs piekļūstat;
 • tehniskā informācija, kas tiek ievākta automātiski, tostarp anonīmie dati, ko ievāc uzturēšanas serveris statistikas mērķiem, interneta protokola (IP) adrese, kas tiek izmantota, lai savienotu jūsu datoru vai ierīci ar internetu, pārlūkprogrammas veids un versija, laika zonas iestatījums, pārlūka spraudņa tipi un versijas, operētājsistēma un platforma. Lūdzu skatīt sīkdatnes, lai iegūtu papildu informāciju;
 • jebkāda veida personas dati, kurus jūs ļaujat kopīgot, kas ir daļa no jūsu publiskā profila vai trešo personu sociālā tīkla.

- Personas dati, ko mēs varētu saņemt no citiem avotiem: mēs iegūstam noteiktus personas datus no avotiem ārpus mūsu uzņēmuma, kas var iekļaut mūsu grupas uzņēmumus vai trešās puses uzņēmumus.
 
Pārējie šīs politikas noteikumi tiek piemēroti arī jebkāda veida personas datiem, ko mēs iegūstam no šiem avotiem.

 

Kāpēc un kā mēs izmantojam Jūsu personas datus

Mēs likumīgi apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • komunikācijas un informācijas apmaiņai ar mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem;
 • attiecību pārvaldīšanai ar mūsu klientiem/potenciālajiem klientiem; īpaši, apstrādājot jūsu pasūtījumus, atbildot uz jūsu pieprasījumiem vai regulāri sūtot jums mūsu jaunumus un informāciju par mūsu produktiem, zīmoliem vai iniciatīvām, kas varētu jūs interesēt;
 • ikvienam citam mērķim, kas norādīts informācijas ievākšanas brīdī.

Mēs varam izmantot un apstrādāt jūsu personas datus:

- ja jūs esat brīvprātīgi sniedzis nepārprotamu PIEKRIŠANU, kā arī konkrētiem, definētiem un likumīgiem mērķiem.

 Jūs varat atsaukt savu piekrišanu izmantot jūsu informāciju, jebkurā laikā sazinoties ar mums.

- ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu īstenot savas LEĢITĪMĀS INTERESES kā uzņēmums, ar noteikumu, ka jūsu intereses vai pamattiesības un brīvības netiek pārkāptas, ņemot vērā jūsu saprātīgās prognozes, kas veidotas, pamatojoties uz jūsu attiecībām ar mums.

Piemēram, šādiem mērķiem:

 • tiešā mārketinga aktivitātēm (tādām, kuru gadījumā mēs nepamatojamies uz jūsu piekrišanu), piemēram, analīzi, lai papildinātu mūsu mārketinga stratēģiju ar informāciju, kā arī sekmētu un personalizētu jūsu lietotāja pieredzi;
 • tīklu un informācijas drošībai, lai mēs varētu veikt pasākumus jūsu informācijas aizsardzībai no zaudējumiem vai bojājumiem, zādzības vai neatļautas piekļuves.
 • lai atklātu, novērstu un mazinātu krāpnieciskas vai citas nelikumīgas darbības;
 • lai novērtētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus klientiem, visa veida zvanus ierakstot mūsu saziņas centros;

​​​​- ja tas ir vajadzīgs, lai mēs IZPILDĪTU JURIDISKUS PIENĀKUMUS, it īpaši:

 • lai palīdzētu valsts vai tiesībsargājošajai iestādei;
 • lai noteiktos juridiskos apstākļos identificētu jūs, ja jūs sazināties ar mums;
 • lai pārbaudītu datu pareizību, kas ir mūsu rīcībā par jums.

- ja tas ir nepieciešams LĪGUMA IZPILDEI, kas noslēgts mūsu starpā, vai tāpēc, ka esat lūdzis mums veikt konkrētus pasākumus pirms līguma noslēgšanas. Tas ietvers informāciju, kuru mēs apstrādājam, lai padarītu jums iespējamu mūsu tīmekļa vietnes un caur to nodrošināto pakalpojumu izmantošanu.

 

Kas var saņemt Jūsu personas datus vai piekļūt tiem

Grupas uzņēmumi

Mēs varam kopīgot jūsu informāciju ar citiem uzņēmumiem Saint-Gobain grupas iekšējos administratīvos nolūkos vai tirgvedības mērķiem saistībā ar precēm un/vai pakalpojumiem, kas papildina attiecīgo uzņēmumu preču un/vai pakalpojumu klāstu un kas varētu jūs interesēt.

Mēs varam arī pārsūtīt jūsu personas datus, ja mēs pāradresējam jūsu pieprasījumu mūsu kontaktpersonām grupas ietvaros, kas to spēj apstrādāt (piemēram, lai atrisinātu problēmu, par kuru jūs mums ziņojāt).

Mūsu piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji

Mēs drīkstam atklāt jūsu informāciju saviem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, aģentiem, apakšuzņēmējiem un citām organizācijām, kas sniedz pakalpojumus mums vai tieši jums mūsu uzdevumā. Šādas trešās puses var būt mākoņpakalpojumu sniedzēji (piemēram, uzturēšanas un e-pastu pārvaldes pakalpojumu sniedzēji) vai reklāmas aģentūras, administratīvo pakalpojumu sniedzēji, kredītinformācijas aģentūras, kredītkaršu/debetkaršu maksājumu apstrādātāji, klientu apmierinātības aptauju veicēji vai citas trešās puses, kas mums sniedz pakalpojumus un atbalstu mūsu uzņēmējdarbībā un tīmekļa vietnes darbībā.

Ja mēs izmantojam trešās puses pakalpojumu sniedzējus, mēs atklājam tikai tos personas datus, kas tiem ir nepieciešami, lai sniegtu mums savu pakalpojumu, un mums ir līgums, kas uzliek tiem pienākumu glabāt jūsu informāciju droši un konfidenciāli, kā arī neizmantot to citādi, nekā noteikts mūsu īpašajos norādījumos. 

Trešās puses, kas jums sniedz preces un pakalpojumus ar mūsu starpniecību

Mēs cieši sadarbojamies ar dažādām trešajām pusēm, lai piedāvātu jums preču un pakalpojumu klāstu, kas papildina mūsu pašu piedāvājumu. It īpaši mēs varam piedāvāt finanšu vai apdrošināšanas produktus saistībā ar mūsu pašu precēm un pakalpojumiem.

Ja jūs ar mūsu starpniecību pieprasāt informāciju par vienu vai vairākām no šīm precēm un pakalpojumiem vai arī iegādājaties tos, attiecīgā trešā persona var izmantot jūsu datus, lai sniegtu jums informāciju un izpildītu savus pienākumus, kas izriet no jebkādiem līgumiem, kurus jūs esat savstarpēji noslēguši. 

Šie trešās puses preču piedāvātāji var kopīgot jūsu informāciju ar mums, ko mēs izmantosim saskaņā ar šo politiku. Dažos gadījumos tie darbojas kā jūsu informācijas pārziņi, tādēļ mēs jums iesakām izlasīt to konfidencialitātes politiku. 

Citi veidi, kā mēs varam kopīgot jūsu personas datus

Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus:

 • trešajai pusei kā mūsu uzņēmuma aktīvu daļējas vai pilnīgas pārdošanas ietvaros jebkurai trešajai pusei vai kā uzņēmuma jebkāda veida restrukturizācijas vai reorganizācijas daļu;
 • ja mums ir pienākums izpaust vai kopīgot tos, lai izpildītu tiesiskus pienākumus, vai ja to izpaušanu nosaka piemērojamie likumi, tiesas rīkojumi vai valdības noteikumi, lai atklātu vai paziņotu par noziegumu, lai īstenotu vai piemērotu mūsu līguma noteikumus vai aizsargātu mūsu apmeklētāju un klientu tiesības, īpašumu un drošību;
 • lai īstenotu piemērojamos lietošanas noteikumus, lai aizsargātu mūsu uzņēmumu tiesības, privātumu, īpašumu un drošību;
 • ja jūs esat piekritis izpaušanai.

Tomēr mēs vienmēr veiksim pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu privātuma tiesības arī turpmāk tiek aizsargātas.

 

Kur mēs glabājam Jūsu personas datus

Jūsu informācija tiek glabāta mūsu datubāzēs vai mūsu pakalpojumu sniedzēju datubāzēs. Galvenokārt Saint-Gobain grupas plašās starptautiskās darbības dēļ, kā arī, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, informācija, ko jūs mums sniedzat, var tikt pārsūtīta ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm.

Šādos gadījumos mēs īstenosim atbilstošus drošības un konfidencialitātes pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu privātuma tiesības tiks aizsargātas, kā izklāstīts šajā politikā. Šie pasākumi ietver līgumsaistību uzlikšanu jūsu personas datu saņēmējam vai nodrošina, ka personas datu nosūtīšana pamatojas uz atbilstošām garantijām, kuru mērķis ir nodrošināt pienācīgu aizsardzību.

 

Cik ilgi mēs glābajam Jūsu personas datus

Mēs glabājam jūsu personas informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuram mēs izmantojam šo informāciju, un izpildītu savus likumā noteiktos pienākumus. Izņemot īpašus gadījumus, šis periods tiek noteikts brīdī, kad informācija tiek ievākta.

Mēs neglabājam personas datus neidentificējamā formātā ilgāku laiku, nekā tas ir nepieciešams.

 

Kādas ir Jūsu tiesības

Saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un noteiktiem izņēmumiem, ierobežojumiem vai apstākļiem jums var būt tiesības:

 • Piekļūt saviem personas datiem;
 • Labot, grozīt un atjaunināt savus personas datus;
 • Dzēst savus personas datus vai ierobežot to apstrādi;
 • Atsaukt savu piekrišanu;
 • Iebilst pret to, ka mēs izmantojam jūsu personas datus, lai pieņemtu automatizētus lēmumus par jums;
 • Lūgt mums nodot jums vai citam pakalpojumu sniedzējam jūsu personas datus strukturētā datu failā, ja tas ir tehniski iespējams (datu pārnesamība);
 • Iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei un izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 

Šīs tiesības var īstenot ar rakstveida pieprasījumu, kas jānosūta uz adresi, kas jums tiks sniegta datu ievākšanas laikā. Jums tiks sniegta atbilde saprātīgā laika posmā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 

Kā mēs nodrošinām Jūsu datu drošību un konfidencialitāti

Mūsu mērķis ir pastāvīgi glabāt jūsu datus iespējami drošā un aizsargātā veidā. Tiklīdz mēs saņemam jūsu personas datus, mēs ieviešam saprātīgus un atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un pārbaudes, lai maksimāli novērstu jebkāda veida nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, zudumu, pārveidošanu vai nesankcionētu piekļuvi.

 

Kontakti

Lūdzu, adresējiet visus jautājumus par šo politiku mūsu datu aizsardzības speciālistam, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Datu aizsardzības speciālists Ziemeļvalstu un Baltijas valstīs:

 • Jan Jansen
 • Saint-Gobain Nordic A/S, CVR 34892407, Robert Jacobsens Vej 62A, 2300 Kopenhāgena, S, Dānija
 • +4540285207
 • Jan.Jansen@saint-gobain.com 

Kontaktinformācija saziņai ar datu aizsardzības speciālistu Latvijā: