Mums rūp cilvēki un viņu apkārtēja vide

Mūsu raksturīgās iezīmes

 • Weber Latvia

  Apņēmīgi cilvēki

  Cilvēki ir Weber organizācijas galvenā vērtība, kas vienmēr atrodas uzmanības centrā. Savā ikdienas dzīvē, Weber cilvēki ciena uzņēmuma mērķus, meklē izcilību it visā un sekmē Weber veiktspēju un attīstību. Jauninājumu ieviešana un augstākās vērtības piedāvāšana mūsu klientiem ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Weber cilvēki apņemas uzklausīt klientu vajadzības un sniegt izcilu pakalpojumu. 

 • Widely shared knowledge

  Plaša dalīšanās ar zināšanām

  Ar 10,000 cilvēku vairāk nekā 52 valstīsWeber var smelties no bagātīgajiem zināšanu avotiem visā pasaulē. Mūsu vēlme un spēja operatīvi mācīt un mācīties vienam no otra, palīdz mums attīstīt labākus un ātrākus risinājumus mūsu klientiem, lai kur tie atrastos.

 • proximity

  Tuvums

  Weber starptautiskā klātbūtne papildina tā dziļo vietējo klātbūtni katrā valstī. Risinājumi vienmēr tiek izstrādāti lokāli, saskaņā ar vietējām vajadzībām un tradīcijām. Produkti tiek ražoti valsts vai pat reģionālā mērogā, tuvu patērētājiem.

 • Friendliness and consideration

  Draudzīgums un cieņa

  Attiecību stils, kādu mēs cenšamies attīstīt, nav vienkārši piegādātāja-klienta attiecības. Mēs veicinām abpusējas attiecības un ticam, ka ikkatrs komentārs un ieteikums ir izskatīšanas vērts.

 • Long-term and successful relationship with customers

  Ilgtermiņa un veiksmīgas attiecības ar klientiem

  Papildus produktu kvalitātei un veiktspējai, esam apņēmušies sniegt mūsu klientiem tuvas, noturīgas un abpusēji izdevīgas attiecības. Esam apņēmušies uzlabot viņu darba apstākļus, palīdzot tiem attīstīt savas zināšanas un darbību.

Mūsu vīzija

Mēs, Weber, ticam, ka būvniecības nozarē galvenais ir

cilvēki un viņu apkārtēja vide.

Rūpes par drošību un labumu katram, padarot dzīves vieglākas, ērtākas un komfortablas.

Mēs rūpējamies par cilvēku labklājību, neskatoties uz to, vai tie izmanto mūsu produktus, vai dzīvo ēkās, kas uzbūvētas ar mūsu produktu palīdzību

Rūpes par cilvēkiem. To rūpju izprašana un viņu vajadzību ņemšana vērā. Palīdzēt visiem augt.

Reaģēt uz daudzajiem mūsdienu pasaules izaicinājumiem un pielāgoties iedzīvotāju daudzveidīgajai dzīvei

Mums ir svarīgi tas, kas rūp cilvēkiem

Rūpes par šodienu, bet arī par nākotni. Uzņemties atbildību ieviešot izmaiņas un veidot nākotni, kas ir harmonijā ar vidi.

Mēs rūpējamies par mūsu ilgtermiņa atbildību