Vannas istabas hidroizolācija ar Weber

Paaugstināta mitruma telpās biežākais risinājums ir flīzes, ko izmanto sienu un grīdu apdarei. Ņemot vērā, ka šuvju maisījumi nav hermētiski un nespēj nodrošināt pilnīgu mitruma aizsardzību, ūdens radītais mitrums tomēr nonāk zem flīzēm. Lai mitrums neiekļūtu dziļāk konstrukcijās un neradītu to bojāšanās risku, pirms flīzēšanas darbu uzsākšanas nepieciešams veikt konstrukciju hidroizolāciju. 

Vannas istabas hidroizolācija

Par mitru telpu izbūvi

Izbūvējot paaugstināta mitruma telpas, jāņem vērā, ka mitruma radītā ietekme pat vienas telpas robežās var būt atšķirīga. Lielākais mitrums ir zonās ap vannu, dušu, izlietni un ūdens ieguves vietu. Blakus zīmējumā norādītas telpā esošās mitruma zonas. Gaiši zilā krāsā apzīmēta zona, ko ietekmē ūdens šļakatas, t.i., zona ar lielu mitruma slodzi.

Saskaņā ar Weber prasībām, neatkarīgi no paredzamā ūdens apjoma hidroizolācija visā telpā tiek veikta divās kārtās (t.i., visas sienas un grīda). Svarīgi ievērot hidroizolācijas ieklāšanai noteikto patēriņa normu uz 1 m², kas nodrošina pietiekamu slāņa biezumu (orientējošs slāņa biezums pēc nožūšanas ir 0,5 mm). 

Būtiski ievērot, ka hidroizolācijas kārta nedrīkst būt pārtraukta, tai jābūt vienlaidus. Grīdu hidroizolācija jāsavieno ar sienām un divu plakņu saskares vietā hidroizolācijai jābūt nepārtrauktai. Ņemot vērā, ka šajās vietās visbiežāk rodas plaisas, šuvju pastiprināšanai jeb armēšanai izmanto stiklašķiedras auduma lenti. Šo materiālu arī atbilstoši piegriež stūriem, kur savienojas grīdas un divu sienu plaknes. Atsevišķi auduma risinājumi paredzēti trapiem un cauruļu pievadiem.

Ģipškartona konstrukciju hidroizolācija

Mūsdienās vannasistabu izbūvē arvien biežāk izmanto ģipškartona konstrukcijas, un šādas telpas prasa īpašu sagatavošanu. Ja parasti ģipškartona šuves un skrūvju galvas atsevišķi jānošpaktelē ar speciālu špakteli šuvēm, tad hidroizolācijas darbu gadījumā šādas prasības nav.
Pirmajā posmā visu ģipša plākšņu virsmu gruntē ar weber SAD-54. Otrajā posmā fāzētās šuves aizpilda ar hidroizolācijas mastiku weber.tec 822, ko pastiprina ar stiklašķiedras auduma lenti weber FC, līdzīgi kā siena-siena un siena-grīda šuvju uzbūve. Pēc tam pamatne ir gatava vienlaidus hidroizolācijai.

Gruntēšana

Pamatnei pirms hidroizolācijas darbu uzsākšanas jābūt tīrai – no tās rūpīgi jānoslauka putekļi un tā jānogruntē. Uzsūcošām pamatnēm izmanto grunti weber SAD-54, bet neuzsūcošām – weber.prim 803 (skatīt tabulu).

Uzsūcošas pamatnes (weber SAD-54) Neuzsūcošas pamatnes (weber.prim 803)
Minerālie līdzināšanas apmetumi un špakteles Vecs flīzējums
Grīdu maisījumi Slīpēts betons (pulēts)
Parastais betons Eļļas krāsa
Ģipškartons Metāls

Armēšanas stiklaškiedras sietas ieklāšana

Hidroizolācijas pirmais etaps ir stiklašķiedras sieta armējuma izveidošana visās apdraudētajās vietās, kur nepieciešama atsevišķa izolācija. Tās ir trapi, cauruļu pievadi un siena-siena un siena-grīda saskares stūri.

 1. Iekšējos un ārējos stūrus, ko izmanto divu sienu un grīdas krustojuma vietās, izgriež no 12,5 cm platās weber FC stiklašķiedras audumas lentas. Zem auduma ar platu otu vai birsti uzklāj biezu hidroizolācijas mastikas weber.tec 822 slāni.

 2. Tad tajā iespiež audumu (lai izspiestu gaisa burbuļus no malas apakšas, var izmantot, piemēram, plastmasas lāpstiņu) un  nekavējoties pārklāj ar jaunu hidroizolācijas masas slāni. Tādā veidā vēlāk izolē arī visus siena-siena un grīda-siena stūrus. Turpinot ar jaunu lenti, vienmēr ir jāizveido apmēram 10 cm pārlaidums.

 3. Ja iekšējam stūrim griež vienu auduma strēmeli, tad ārējam stūrim izmanto divus atsevišķus gabalus. Apakšējo audumu griež līdzīgi kā iekšējam stūrim, bet otro gabalu uzklāj uz pirmā apgrieztu otrādi.

 4. Trapa izolācijai izmanto weber FM stiklaškiedras audumu, kas pieejams 80 cm platās sloksnēs. Tā kā viena trapa stiprināšanai izmanto divus auduma gabalus ar diametru 40x40 cm, tad, lietojot 80 cm platu sloksni, nerodas griešanas zudumi. Vispirms ap trapu uzklāj pietiekamu slāni ar hidroizolācijas mastiku weber.tec 822, kurā iespiež vispirms vienu auduma gabalu.

 5. Pēc tam uzklāj virsmai jaunu hidroizolācijas kārtu. Uz svaigās masas nekavējoties uzklāj vēl vienu 40x40 cm platu audumu (vēlams 45° leņķī attiecībā pret pirmo, lai nepieciešamības gadījumā uzraudzība varētu pārliecināties par divu audumu esamību). Visbeidzot visu trapa apkārtni noklāj ar vēl vienu kārtu weber.tec 822.

 6. Masas žūšanas laikā ieteicams hidroizolācijas slānī iegriezt nelielu robu, lai mitrums varētu izžūt no šķiedras auduma apakšas.
  Pēc nožūšanas (apmēram pēc 24 h) var uzstādīt spriegojuma gredzenu. Lai to izdarītu, hidroizolācijas slānī vispirms izgriež par trapa diametru nedaudz mazāku caurumu. 

 7. Tad uzstāda spriegojuma gredzenu savā vietā, un svarīgi ievērot, lai audums kopā ar hidroizolāciju ir cieši novietots starp trapa korpusu un spriegojuma gredzenu. Beigās nogriež hidroizolācijas lieko daļu un traps ir gatavs.

 8. Cauruļu pievadiem izmanto no stiklašķiedras auduma weber FC izgrieztu apmēram 12,5x12,5 cm lielu gabalu. Uzstādīšanas process notiek līdzīgi kā ar citiem piederumiem, t.i., vispirms uzklāj uz pamatnes hidroizolācijas masu, tad audumu stingri iespiež maisījumā un pārklāj ar svaigu slāni weber. tec 822.

 9. Griežot stiklašķiedras audumu, gabala vidū izgriež nelielu caurumu, kura diametram jābūt nedaudz mazākam par caurules diametru. 

Hidroizolācijas ieklāšana

Kad visi aksesuāri un citas nestandarta vietas ir izolētas ar audumu, var uzsākt divslāņu vienlaidus hidroizolācijas weber.tec 822 uzstādīšanu sienām un grīdām. Šim nolūkam labākais darbarīks ir rullis ar garu spalvu, ar kuru pamatnei var uzklāt pietiekami biezu hidroizolācijas slāni. Tā kā šim materiālam žūstot, tā apjoms ievērojami samazinās, ieteicams hidroizolācijas masu uzklāt pamatnei drīzāk vairāk nekā mazāk. Pretējā gadījumā pēc materiāla nožūšanas hidroizolācijas slānī var rasties daži negaidīti "tukšumi".


Darbu vēlams veikt divos etapos, kur vispirms pamatnei jāuzklāj apmēram 0,5-0,6 kg/m² materiāla, un otrreiz vēl apmēram tik pat daudz, lai kopējais patēriņš uz 1 m² būtu aptuveni 1,2 kg/m². Pieļaujama arī hidroizolācijas weber.tec 822 uzstādīšana vienā slāni, bet šai metodei ir savi trūkumi. Darbu veikšana divos atsevišķos etapos dod zināmas priekšrocības:

 • Uzstādot divās kārtās, pirmajā reizē radušos “brāķi” (plānākas vietas vai pat tukšumi ūdens barjeras slānī) ir iespējams novērst.
 • Divi plānie slāņi (2 x 0,25 mm jeb 2 x 0,6 kg) nožūst ātrāk nekā viens biezs slānis (1 x 0,5 mm jeb 1 x 1,2 kg).